ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ GIFT CARD ΝΕΑ TIPS ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ
no image
Φωτοευαισθητοποιητές

Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας, από ειδικούς από τον χώρο της Αισθητικής και της Κοσμετολογίας, το Assai σας παραθέτει τα παρακάτω συστατικά, τα οποία αποτελούν παράγωγα που καθιστούν το δέρμα φωτοευαίσθητο. Η φωτοευαισθησία αυτή πολλές φορές καταλήγει σε φωτοδερματίτιδες, δυσχρωμίες, μέλασμα, χλόασμα και πρόωρες γεροντικές κηλίδες. Διαβάστε παρακάτω τα συστατικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ

                                                                                      clomipramine (Anafranil)
                                                                                      isocarboxazid (Marplan)
                                                                                      maprotiline (Ludiomil)
                                                                                      mirtazapine (Remeron)
                                                                                      sertaline (Zoloft)
                                                                                      TRICYCLIC AGENTS, eg.,Elavil, Asendin, Norpramin, Sinequan,                                                                                         Tofranil, Aventyl, Vivactil, Surmontil, venlafixine (Effexor)

 

 ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ

                                                                                      astemizole (Hismanal)
                                                                                      cetirizine (Zytec)
                                                                                      cyproheptadine (Periactin)
                                                                                      dimenhydrinate (Dramamine)
                                                                                      diphenhydramine (Benadryl)
                                                                                      hydroxyzine (Atarax, Vistaril)
                                                                                      loratadine (Claritin)
                                                                                      terfenadine (Seldane)

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

                                                                                    azithromycin (Zithromax)
                                                                                    griseofulvin (Fulvicin, Grisactin)
                                                                                   *nalidixic acid (NegGram)
                                                                                    QUINOLONES, eg., Cipro, Penetrex,, Levaquin, Floxin,                                                                                                      *Maxaquin, Noroxin, * Zagam sulfasalazine (Azulfidine                                                                                                     *SULFONAMIDES, eg., Gantrisin, Bactrim, Septra                                                                                                                TETRACYCLINES, eg., *Declomycin, Vibramycin, Minocin,                                                                                                  Terramycin

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ

                                                                                   *bithionol (Bitin)
                                                                                    chloroquine (Aralen)
                                                                                    mefloquine (Lariam)
                                                                                    pyrvinium parnoate (Povan, Vanquin)
                                                                                    quinine

ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ

                                                                                   chlorprothixene (Taractan, Tarasan)
                                                                                   haloperiodol (Haldol)

ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΕΣ

                                                                                   eg., Compazine, Mellaril, Stelazine, Phenergan, Thorazine
                                                                                   risperidone (Risperdal)
                                                                                   thiothixene (Navane)

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

                                                                                  *dacarbazine (DTIC)
                                                                                   fluororacil (5-FU)
                                                                                   methotrexate (Mexate)
                                                                                   procarbazine (Matulane, Natulan)
                                                                                   vinblastine (Velban, Belbe)

 

KAΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΑ

                                                                                  eg., Capoten, Vasotec, Monapril, Accupril, Altace, Univasc
                                                                                  *amiodarone (Cordarone)
                                                                                   diltiazem (Cardizem)
                                                                                   disopyramide (Norpace)
                                                                                   losartan (Hyzaar)
                                                                                   lovastatin (Mevacor)
                                                                                   nifedipine (Procardia)
                                                                                   pravastin (Pravachol)
                                                                                   quinidine (Quinaglute)
                                                                                   simvastatin (Zocor)
                                                                                   sotalol (Betapace)

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

                                                                                   acetazolamide (Diamox)
                                                                                   amiloride (Midamor) furosemide (Lasix)
                                                                                   metolazone (Diulo, Zaroxolyn)
                                                                                   *THIAZIDES, eg., HydroDiuril, Naturetin,

ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ

                                                                                   acetohexamide (Dymelor)
                                                                                   chlorpropamide (Diabinese)
                                                                                   glimepiride (Amaryl)
                                                                                   glipzide (Glucotrol)
                                                                                   glyburide (Diabeta, Micronase)
                                                                                   tolazamide (Tolinase)
                                                                                   tolbutamide (Orinase)

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ-NSAIDs

                                                                                   ibuprofen (Motrin, Naproxen (Anaprox, Naproxyn),Orudis,

                                                                                   Feldene, Voltaren, etc. The new NSAID agents include:

                                                                                   etodolac (Lodine), nabumetone, (Relafen), oxaprozin (Daypro)

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ

                                                                                  *benzophenones

                                                                                   cinnamates

                                                                                   dioxbenzone oxybenzone                                                   

                                                                                   PABA (PreSun)

                                                                                  *PABA esters, parabens,  Γλυκερυλοραμινοβενζοϊκό,

                                                                                  2-υδροξυ-4-μεθοξυ-βενζοφαινόνη, ισοαμύλιο-ρ Ν,

                                                                                  Ν-διμεθυλο-αμινοβενζοϊκό, π-μεθοξυ-κινναμικό,

                                                                                   4 ισοπροπυλ διβενζοϋλομεθανίου

ΑΝΤIΒΙΟΤΙΚΑ

                                                                                  Tetracyclines, sulphonamides

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ

 

ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ

                                                                                  Isotretinoin(Accutane), Acitretin, tretinoin

                                                                                 (retin-A, Vitamin A acid)

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

                                                                                  bergamot, citron, lavender, sandalwood, cedar, musk,

                                                                                 coumarins, ylang-ylang, jasmine, tea tree

Ημερομηνία δημοσίευσης
07/03/2016